Vážení obchodní partneri,

Dovoľujeme si Vám touto cestou oznámiť dôležité zmeny týkajúce sa našej spoločnosti. Dochádza k zmene názvu spoločnosti Malewo Havířov, s.r.o., na Canpol Central Europe, s.r.o., zároveň sa mení adresa sídla spoločnosti (vrátane skladu a prevádzky). Bankové spojenie, rovnako ako IČ a DIČ zostávajú rovnaké. V prípade nejakých nejasností alebo dotazov spojených s touto zmenou sa prosím, obráťte na svoju obvyklú kontaktnú osobu z našej spoločnosti alebo na pani Simonu Stavačovú, riaditeľku spoločnosti.

K týmto zmenám dochádza s účinnosťou od 1.7.2023.

Nová adresa sídla, skladu vrátane prevádzky spoločnosti:

Logistický park P3 Central Ostrava (Hala XS1)

Vítkovice 3047

Ostrava-Vítkovice

703 00

Mob: 731 444 671

IČO
: 25380257
DIČ: CZ25380257

Zapísané do obchodného registra, vedeného Krajským súdom v Ostrave oddiel C, vložka 16818.

Stará adresa sídla spoločnosti:
MALEWO Havířov, s.r.o.
Těšínská 445, 739 34 Šenov

Kontakty na obchodných zástupcov - Česká republika

Vít Škobrtal - tel.: +420 731 444 667

Martina Kolesa - tel.: +420 731 444 665

Kontakty na obchodných zástupcov - Slovensko

Júlia Malinovská - región VÝCHOD, tel.: +421 945 451 886

Klarisa Csenteová - región JUH + Bratislava, tel.: +421 945 508 958

Kontakty na obchodných zástupcov - Maďarsko

Klarisa Csenteová - tel.: +421 945 508 958

Kontakt, sťažnosti, alternatívne riešenie sporov

Kontakt:  +420 731 444 671, alebo tento kontaktný formulár

Sťažnosti: riešte prosím zde

Alternatívne riešenie sporov: prípadné spory je možné tiež riešiť mimosúdnou cestou. V takom prípade môžete kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporu, ktorým je napríklad Česká obchodní inspekce či spor riešiť on-line prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov nájdete tu. Než pristúpite k mimosúdnemu riešeniu sporu, odporúčame s ohľadom na naše skúsenosti riešiť vzniknutú situáciu najskôr s nami.